Tìm các giá trị lượng giác

Lượt xem : 361 | Cập nhật : 2016-03-10 07:35:45

Cho

Resized Image
a) Giải phương trình f(x) = 0, khi m = 1
b) Tìm giá trị của m để (x) < 0 với mọi x
.
Resized Image

Đóng góp bởi : thuyhot

Thành viên đã lưu bài này : thuyhot |

Thể loại bài tập : giải phương trình | tìm giá trị lượng giác | đại số 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

giun đỏ lỏng hoán vị gen mỏi cơ Lập phương trình đường thẳng điện áp nguyên tố P địa lý nòi Phương trình tích cách li tập tính đảo đoạn thuốc lá giả thuyết của Bo điện lý Số hạng tổng quát của 1 Khoảng cách trong không gian điện trở tụ điện tỉa cành Trục tọa độ glucozo nhiệt độ sóng dừng giải bất phương trình Hai đường thẳng song hữu tính Vị trí tương đối trong biến cố Phân bố xác suất của Vẽ đồ thị bắc sơn hô hấp Giải tích tế bào quang điện phân giác của góc amin Xác suất Các phép toán mũ lôgarit biện luận phương trình

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình các parabol trong

Tìm giao điểm của hai đường thẳng trong

Vẽ các parabol sau : trong

.Lập phương trình đường thẳng trong

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng trong

Xét tính chẵn lẻ của hàm số trong

Tìm miền xác định của hàm số trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thu gọn các biểu thức sau trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Giải hệ phương trình trong

Tính diện tích hình vuông trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Bài tập hình học 9 hay trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay