Giải bất phương trình

Lượt xem : 111 | Cập nhật : 2016-03-10 02:53:33

Giải bất phương trình:
Resized Image

Đóng góp bởi : thuyhot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải bất phương trình | đại số 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải phương trình- toán 9 trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Tìm các giá trị lượng giác trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình các parabol trong

Tìm giao điểm của hai đường thẳng trong

Vẽ các parabol sau : trong

.Lập phương trình đường thẳng trong

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng trong

Xét tính chẵn lẻ của hàm số trong

Tìm miền xác định của hàm số trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Thu gọn các biểu thức sau trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Giải phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay