Giải phương trình

Lượt xem : 82 | Cập nhật : 2016-03-10 03:22:53

a. Giải bất phương trình:
Resized Image
b. Giải phương trình:
Resized Image

Đóng góp bởi : thuyhot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 10 | giải phương trình | giải bất phương trình |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Tính độ dài đường trung tuyến trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm phương sai và độ lệch tiêu chuẩn trong

Tìm tiêu điểm của hàm số trong

Rút gọn biểu thức lượng giác trong

Viết phương trình đường cao trong

Giải bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải phương trình- toán 9 trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Tìm các giá trị lượng giác trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình các parabol trong

Tìm giao điểm của hai đường thẳng trong

Vẽ các parabol sau : trong

.Lập phương trình đường thẳng trong

Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay