Lập phương trình chính tắc

Lượt xem : 53 | Cập nhật : 2016-03-10 03:28:37

1.Cho biểu thức :

Resized Image

Tính giá trị của M biết
2.
Lập phương trình chính tắc của hyperbol có 1 đường tiệm cận là và có hai tiêu điểm trùng với 2 tiêu điểm của elip : 2x2 + 12y2 = 24.

Đóng góp bởi : thuyhot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Lập phương trình chính tắc | hyperbol | toán 10 | đường tiệm cận | tiêu điểm | tính giá trị biểu thức | elip |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lớp 7 chất dự trữ sóng trung Were Ước số hinh tần số Bất phương trình tích mặt trời Diễn thể Phương pháp toạ độ trong Hình giải tích trong không gian ngoại tiếp số hữu tỉ tư hữu Dấu của nhị thức bậc xu hướng bạo động vẽ biểu đồ Tích vô hướng chiều Hình chóp tam giác đều Cực trị hình học hàn số phôi áp suất Hàm số bậc hai nghiệm phương trình duyên hải hóa học hưu cơ Cấp số nhân bảo toàn Định lý Vi ét và ứng dụng lò xo tia phóng xạ Phương trình bậc nhất 1 ẩn Phương trình lượng giác gia định alen Hệ phương trình đẳng cấp Đạo hàm cấp hai

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Tính độ dài đường trung tuyến trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm phương sai và độ lệch tiêu chuẩn trong

Tìm tiêu điểm của hàm số trong

Rút gọn biểu thức lượng giác trong

Viết phương trình đường cao trong

Giải bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải phương trình- toán 9 trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Tìm các giá trị lượng giác trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình các parabol trong

Tìm giao điểm của hai đường thẳng trong

Vẽ các parabol sau : trong

.Lập phương trình đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay