Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Lượt xem : 195 | Cập nhật : 2016-03-10 03:32:29

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giac ABC có A(1;1) , hai đường cao BH và CK của tam giác có phương trình lần lượt là 3x-4y+6=0 , 3x+y-9=0 .
1. Viết phương tổng quát của đường thẳng AB , AC .
2. Viết phương trình đường thẳng BC và tính diện tích tam giác ABC .

Đóng góp bởi : thuyhot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình tổng quát | phương trình đường thẳng | diện tích tam giác | đường cao |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ bất phương trình nhân tố tiến hóa biến áp Đạo hàm đa phân axetilen biên độ đại số 9. chim bồ câu mạch xoay chiều Tọa độ trong không gian Dấu của nhị thức bậc Sự biến thiên của hàm số Al Tiếp tuyến Phương trình bậc 4 Khoảng cách giữa 2 đường lai thuận toàn quốc kháng chiến phenol lipit Rút gọn biểu thức Amino axit phản ứng nhiệt hạch cây công nghiệp Phương trình lôgarit Vectơ trong không gian văn hóa châu á thể tích khí tọa độ trọng tâm vật lý 6 môi trường động vật kí sinh lương thực Were vận tốc sóng kim loại vật lí 12 niuton hậu thận

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc trong

Giải phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Tính độ dài đường trung tuyến trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm phương sai và độ lệch tiêu chuẩn trong

Tìm tiêu điểm của hàm số trong

Rút gọn biểu thức lượng giác trong

Viết phương trình đường cao trong

Giải bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải phương trình- toán 9 trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Tìm các giá trị lượng giác trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Lập phương trình các parabol trong

Tìm giao điểm của hai đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay