Giải và biện luận phương trình

Lượt xem : 33 | Cập nhật : 2016-03-11 02:10:17

Resized Image

Đóng góp bởi : muangau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 8 | giải phương trình | biện luận phương trình | tham số |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ thức thân nhiệt thể tích của hình chóp biến dị Bất phương trình có chứa tham số Hình chiếu của điểm Giải hệ phương trình địa trung hải Bài toán liên quan đến lai tế bào chủng tộc Quan hệ tính chất từ Số hạng tổng quát Vectơ trong không gian vacin CTPT Al Ngôn ngữ đạo hàm của hàm số Đạo hàm cấp hai Bất phương trình có chứa... Diện tích thiết diện sinh hóa Vị trí tương đối Các dạng giới hạn vô định nhiễm sắc thể lục địa bệnh máu khó đông Tính chất tuần hoàn mô xương Tiếp tuyến đi qua 1 điểm công thoát electron môi trường Bất phương trình chứa... Phương trình bậc nhất 2 ẩn ba điểm cách mạng khoa học riboxom gen dị hợp

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập chứng minh đẳng thức trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc trong

Giải phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Tính độ dài đường trung tuyến trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm phương sai và độ lệch tiêu chuẩn trong

Tìm tiêu điểm của hàm số trong

Rút gọn biểu thức lượng giác trong

Viết phương trình đường cao trong

Giải bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải phương trình- toán 9 trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Tìm các giá trị lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay