Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Lượt xem : 202 | Cập nhật : 2016-03-11 02:12:25

Resized Image

Đóng góp bởi : muangau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tìm giá trị nhỏ nhất | số dương | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

vô số nghiệm sử 11 sinh trưởng Dạng lượng giác của số phức ứng động liên kết hidro ngoại tiếp hai bà trưng gia tốc Khối đa diện giới vỏ não Góc giữa 2 đường thẳng chuỗi chuyền electron sóng âm Biểu thức tọa độ của miền núi bắc bộ Khoảng cách từ 1 điểm nước Đường thẳng trong không gian trường sơn Phương sai Tích phân lượng giác dây thuần cảm tính trạng dải sóng sóng vô tuyến trắc nghiệm sinh học 10 Hình học phẳng Công thức trung tuyến Định lý Vi ét và ứng dụng tần số hoán vị dung dịch brom Phương trình chứa dấu năng lượng từ trường who gen trội lũy thừa bấm ngọn góc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải và biện luận phương trình trong

Bài tập chứng minh đẳng thức trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc trong

Giải phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Tính độ dài đường trung tuyến trong

Tính giá trị biểu thức trong

Tìm phương sai và độ lệch tiêu chuẩn trong

Tìm tiêu điểm của hàm số trong

Rút gọn biểu thức lượng giác trong

Viết phương trình đường cao trong

Giải bất phương trình trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải phương trình- toán 9 trong

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay