Tìm hai nghiệm phân biệt

Lượt xem : 146 | Cập nhật : 2016-03-13 03:05:18

Cho phương trình
Resized Image
a) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho phương trình trên có 2 nghiệm âm phân biệt
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
Resized Image

Đóng góp bởi : hoarung1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hai nghiệm phân biệt | toán 10 | phương trình bậc hai |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cau hoi thời đường mật Phương trình bậc 2 Tứ diện Góc giữa hai đường thẳng vũ trụ ly độ Đạo hàm của hàm số lượng giác Toán 11 Tương giao kì đầu ứng động nguyên sinh vật operon tam giác đều Điểm cố định Tập hợp Cân bằng các phương trình Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng điện dung đồng tiền chung bài tập về từ trường thép ngoại tiếp mệnh đề vàng Giải Dấu của nhị thức bậc nhất phân hóa học vật lý12 tư hữu Ứng dụng vi phân vào... nước đá ô nhiễm nước nucleotit duỗi xoắn chuỗi phóng xạ nội tiếp đường tròn cuộn dây thuần cảm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải các phương trình trong

Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa trong

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm trong

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió: trong

Cấu tạo ngoài của con tôm sông trong

Hệ tuần hoàn của thỏ. trong

Hệ hô hấp của động vật có xương sống trong

Đặc điểm chung của lớp thú trong

Tính giá trị của các số tự nhiên trong

Tìm ước số chung lớn nhất trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Lập công thức truy hồi trong

Tìm nghiệm của đa thức trong

Tìm hai số hữu tỉ trong

Chứng minh tứ giác là hình bình hành trong

Rút gọn các biểu thức trong

Phân tích đa thức sau thành nhân tử trong

Giải các phương trình trong

Chứng minh đẳng thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay