Khảo sát sự biến thiên của hàm số

Lượt xem : 187 | Cập nhật : 2016-03-13 08:07:56

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Resized Image

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Batixta mắc nối tiếp Phép chiếu song song Chứng minh đẳng thức hạt kín cách li sinh thái ôn đới hải dương Ứng dụng vi phân vào polime Lập phương trình đường thẳng quần thể giao phối kết tủa phân tử khối văn lớp 10 máy phát điện Khoảng cách giữa 2 điểm độ tụ biến cố Tọa độ của véc tơ đối số mol dung dịch CuO vô số nghiệm Bất đẳng thức tích phân liên minh châu âu lý 8 sóng ngắn Amino axit số hạng vị trí địa lý con lắc máy quang phổ phôtphat bảng HTTH trắc nghiệm sinh học 10 hóa núi Vec tơ tia sáng trắng Môđun của số phức lai khác dòng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Giải các phương trình trong

Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa trong

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm trong

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió: trong

Cấu tạo ngoài của con tôm sông trong

Hệ tuần hoàn của thỏ. trong

Hệ hô hấp của động vật có xương sống trong

Đặc điểm chung của lớp thú trong

Tính giá trị của các số tự nhiên trong

Tìm ước số chung lớn nhất trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Lập công thức truy hồi trong

Tìm nghiệm của đa thức trong

Tìm hai số hữu tỉ trong

Chứng minh tứ giác là hình bình hành trong

Rút gọn các biểu thức trong

Phân tích đa thức sau thành nhân tử trong

Giải các phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay