Viết phương trình chính tắc của Elíp

Lượt xem : 81 | Cập nhật : 2016-03-13 03:16:31

Trên mpoxy : Viết phương trình chính tắc của Elíp
biết E đi qua 2 điểm M(4 ;9/5) , N(3 ;12/5)
Xác định toạ độ các đỉnh ? tiêu điểm ? Tim các điểm A thuộc E sao cho A nhìn 2 tiêu điểm của E dưới 1 góc vuông?

Đóng góp bởi : hoarung1

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình chính tắc của Elíp | hình học 10 | tiêu điểm | tọa độ các đỉnh |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn trong

Tìm góc lượng giác trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Giải các phương trình trong

Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa trong

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm trong

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió: trong

Cấu tạo ngoài của con tôm sông trong

Hệ tuần hoàn của thỏ. trong

Hệ hô hấp của động vật có xương sống trong

Đặc điểm chung của lớp thú trong

Tính giá trị của các số tự nhiên trong

Tìm ước số chung lớn nhất trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Lập công thức truy hồi trong

Tìm nghiệm của đa thức trong

Tìm hai số hữu tỉ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay