Thực hiện phép tính

Lượt xem : 41 | Cập nhật : 2016-03-17 02:39:12

Thực hiện phép tính:
Resized Image

Đóng góp bởi : casau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Thực hiện phép tính | đại số 9 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Xét tính chẵn lẻ của hàm số trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Viết phương trình chính tắc của Elíp trong

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn trong

Tìm góc lượng giác trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Giải các phương trình trong

Sự khác nhau giữa rêu và cây có hoa trong

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm trong

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió: trong

Cấu tạo ngoài của con tôm sông trong

Hệ tuần hoàn của thỏ. trong

Hệ hô hấp của động vật có xương sống trong

Đặc điểm chung của lớp thú trong

Tính giá trị của các số tự nhiên trong

Tìm ước số chung lớn nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay