Rút gọn biểu thức

Lượt xem : 192 | Cập nhật : 2016-03-17 03:10:07

Bài 1.Thực hiện các phép tính (không dùng máy tính cầm tay)
Resized Image

Bài 2
Cho biểu thức

Resized Image
1. Rút gọn biểu thức C.
2. Tìm giá trị của x để C=-1/3

Đóng góp bởi : casau

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rút gọn biểu thức | toán 9 | thực hiện phép tính | tìm giá trị của x |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phương trình vô nghiệm tọa độ các đỉnh ôn đới lục địa Biểu thức lượng giác Ac-si-met vacin Toán hình Giải phương trình thụ tinh âm đạo Tổng các số hạng đoạn mạch CTCT Hình chiếu vuông góc Hình chóp tam giác đều Vị trí tương đối trong... Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng Phân bố xác suất Hình chiếu gia định phân hóa học sinh vật nhân thực độ phóng xạ phân cực nhiệt kế rượu Dấu của nhị thức bậc nhất cuộn dây thuần cảm ngoại tiếp tính chẵn lẻ đàn hồi gen dị hợp sử 11 thẩm thấu xu hướng phát triển rut gon bạch tạng Miền nghiệm của bất Khảo sát và vẽ đồ thị Đạo hàm của hàm hợp javen

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải các phương trình trong

Giải bất phương trình trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng- toán 9 trong

Tìm các số nguyên dương trong

Giải hệ phương trình trong

Tính giá trị của biểu thức trong

Tính bán kính đường tròn trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Rút gọn biểu thức trong

Thực hiện phép tính trong

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong

Xét tính chẵn lẻ của hàm số trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Viết phương trình chính tắc của Elíp trong

Tìm phương sai và độ lệch chuẩn trong

Tìm góc lượng giác trong

Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong

Khảo sát sự biến thiên của hàm số trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay