Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

Lượt xem : 155 | Cập nhật : 2016-03-21 03:01:32

Khi lai hai cơ thể cùng loài,thu được một số hợp tử có tổng số 1152 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%; mỗi hợp tử tạo ra do một tinh trùng kết hợp với một trứng. Biết số tinh trùng tham gia thụ tinh được tạo nên từ một nhóm TB sinh dục đực sơ khai ở vùng A có 360 NST; Số lần phân bào của mỗi TB sinh dục sơ khai bằng số lượng NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài;các TB sinh dục tạo nên đều giảm phân tạo thành tinh trùng.
Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

Đóng góp bởi : camu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : NST lưỡng bội | hiệu suất thụ tinh | tế bào sinh dục | giảm phân | sinh học 10 | tinh trùng |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính vận tốc trượt của ribôxôm. trong

Đơn phân cấu tạo nên AND trong

Xác định tỉ lệ ,số lượng nuclêotit trong

Cấu tạo của 1 phân tử ATP trong

Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit trong

Đặc điểm của tế bào nhân xơ trong

Đặc tính của vi khuẩn trong

Loại đường chứa 6 nguyên tử cacbon trong

Sinh vật đơn bào trong

Tế bào nhân xơ trong

Tính chất của liên kết enzim- cơ chất trong

Cấu trúc hóa học của ATP trong

Chức năng của Ti thể trong

Chức năng của màng sinh chất trong

Chức năng của ADN trong

Tính số nucleotit trên từng đoạn mạch trong

Tính số lượng từng loại nucleotit của gen trong

Chức năng của màng sinh chất trong

Cấu trúc của ADN theo watson - crick trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay