Viết phương trình tổng quát của đường cao

Lượt xem : 175 | Cập nhật : 2016-03-29 08:31:43

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(1; 2), B(2; –3), C(-4; 1)
a) Viết phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A.
b) Viết phương trình đường tròn (T) đi qua ba điểm A, B, C
c) Viết phương trình tiếp tuyến của (T) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng

Đóng góp bởi : hoaphuongvi

Thành viên đã lưu bài này : hoaphuongvi |

Thể loại bài tập : Viết phương trình tổng quát | viết phương trình đường tròn | toán 10 | phương trình tiếp tuyến |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các bất phương trình trong

Chức năng roi của vi khuẩn trong

Hoạt động sản xuất ATP trong

Khác nhau tế bào nhân xơ và nhân thực trong

Cơ chế tác động của enzim trong

Vai trò của trung thể trong

Cấu tạo của màng sinh chất trong

Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất trong

Vai trò của màng sinh chất trong

Sự tiến hoá của sinh giới trong

Sự giống nhau giữa vi khuẩn lam và tảo đơn bào trong

Giống nhau của vi khuẩn, vi khuẩn lam trong

Trạng thái hoạt động của virut trong

Thành phần cấu tạo của virút trong

Chức năng của ADN trong

Thành phần hóa học giữa dầu và mỡ trong

Sinh vật nhân thực trong

Cấu trúc của Phôtpholipit trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay