Tính tích phân

Lượt xem : 121 | Cập nhật : 2016-04-06 02:43:30

a.Tìm GTLN và GTNN của hàm số
Resized Image
b.Giải phương trình :
Resized Image

cTính tích phân
Resized Image

Đóng góp bởi : senvang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tích tích phân | toán 11 | giải phương trình | tìn giá trị lớn nhất | giá trị nhỏ nhất | hàn số | giải phương trình |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Bài tập hóa học lớp 9 trong

Bài tập lượng giác trong

Bài tập lượng giác trong

Tam giác gi? trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Tính số đo các góc của tam giác trong

Giải bất phương trình trong

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác trong

Giải hệ phương trình- toán 9 trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Biện luận số nghiệm của phương trình trong

Viết phương trình đường tròn trong

Giải phương trình trong

Bài 55: TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN. trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay