Lập cấp số cộng

Lượt xem : 85 | Cập nhật : 2016-04-06 08:03:07

a) Cho tam giác ABC có các góc A, B, C thoả mãn hệ thức:

Resized Image
b) Cho tam giác ABC có sin2A, sin2B, sin2C theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng.
Chứng minh rằng B ≤ 600.

Đóng góp bởi : hanhsiri

Thành viên đã lưu bài này : hanhsiri |

Thể loại bài tập : cấp số cộng | toán 11 | hệ thức | tam giác |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Giải phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm số phức trong

Xác định tâm mặt cầu trong

Tính tích phân trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Bài tập hóa học lớp 9 trong

Bài tập lượng giác trong

Bài tập lượng giác trong

Tam giác gi? trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Tính số đo các góc của tam giác trong

Giải bất phương trình trong

Tìm toạ độ trực tâm của tam giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay