Tính đạo hàm của hàm số

Lượt xem : 286 | Cập nhật : 2016-04-06 08:11:44

Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số

Resized Image

Bài 2(3đ): Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Resized Image

Đóng góp bởi : hanhsiri

Thành viên đã lưu bài này : hanhsiri |

Thể loại bài tập : tính đạo hàm | bài tập toán 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Bài tập với số nguyên trong

Lập cấp số cộng trong

Giải phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm số phức trong

Xác định tâm mặt cầu trong

Tính tích phân trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Bài tập hóa học lớp 9 trong

Bài tập lượng giác trong

Bài tập lượng giác trong

Tam giác gi? trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay