Xét tính liên tục của hàm số

Lượt xem : 54 | Cập nhật : 2016-04-06 03:19:45

Phương trình sau có nghiệm hay không trong khoảng ( -4;0):
Resized Image

Xét tính liên tục của hàm số sau trên R
Resized Image

Đóng góp bởi : hanhsiri

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính liên tục của hàm số | toán 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Giải các bất phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Bài tập với số nguyên trong

Lập cấp số cộng trong

Giải phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm số phức trong

Xác định tâm mặt cầu trong

Tính tích phân trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Bài tập hóa học lớp 9 trong

Bài tập lượng giác trong

Bài tập lượng giác trong

Tam giác gi? trong

Giải hệ phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay