Tìm giá trị lớn nhất của hàm số:

Lượt xem : 35 | Cập nhật : 2016-04-06 03:28:36

1.Cho hàm số

Resized Image(m là tham số).
Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu thỏa mãn điểm cực đại của đồ thị hàm số cách gốc tọa độ một khoảng bằng 2.
2.Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Đóng góp bởi : hanhsiri

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tìm giá trị lớn nhất | tìm giá trị nhỏ nhất | toán 11 | gốc tọa độ | cực đại | cực tiểu | đồ thị hàm số |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Tính vi phân của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giải các bất phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Bài tập với số nguyên trong

Lập cấp số cộng trong

Giải phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm số phức trong

Xác định tâm mặt cầu trong

Tính tích phân trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Bài tập hóa học lớp 9 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay