Xác định tên kim loại phản ứng

Lượt xem : 140 | Cập nhật : 2016-04-06 03:40:15

Hòa tan 1,2 gam một kim loại R có hóa trị không đổi cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl a % thu được 201,1 gam dung dịch A.
1. Xác định kim loại R.
2. Tính a và C% các chất có trong dung dịch A.

Đóng góp bởi : hanhsiri

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : kim loại | hóa học 9 | dung dịch |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Công thức trung tuyến Nghịch biến đồng bằng sông hồng hằng số phóng xạ vật lý 10. sinh sản Giới hạn của hàm số tại vô cực Miền nghiệm của bất vật lí 12 phương trình loga thế giới thứ nhất tế bào sinh dưỡng Tính chất tuần hoàn Hai đường thẳng vuông vật thể tròn xoay đồng hợp lặn gia tốc trọng trường Vị trí tương đối Đạo hàm cấp hai cromatit phân li Đạo hàm của hàm hợp glyxerin lục địa đường Vẽ đồ thị hàm số tảo chuyển động thẳng kinh tế châu á khối khí trao đồi chéo nguyên tố N thí nghiệm công thoát ngữ văn bệnh máu khó đông Hình nón bênh bạch tạng axit CO2

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Viết phương trình phản ứng hóa học trong

Hoàn thành dãy biến hóa hóa học trong

Xác định tên kim loại trong

Viết pt biểu diễn dãy biến hóa trong

Tìm đường tiệm cận của đồ thị trong

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trong

Tính vi phân của hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giải các bất phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính đạo hàm của hàm số trong

Tìm các giới hạn- toán 11 trong

Bài tập với số nguyên trong

Lập cấp số cộng trong

Giải phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay