Tính tỉ khối

Lượt xem : 141 | Cập nhật : 2016-04-13 02:50:28

1.Cân bằng các PTHH sau.

Resized Image
2. Hỗn hợp X gồm các khí sau H2, O2, SOx. Trong hỗn hợp H2 chiếm 50% về thể tích, O2 chiếm 25% còn lại là SO_{x}. Trong hỗn hợp SO_{x} chiếm 68,956% về khối lượng.
a. Xác định công thức hoá học của SO_{x}
b. Tính tỷ khối của X so với O2

Đóng góp bởi : niemhivong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cân bằng phương trình | hóa học 8 | tỷ khối | công thức hóa học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình chứa ẩn Đạo hàm áp suất. quần thể giao phối nước brom cây công nghiệp EU Phương trình mặt cầu Hàm số liên tục tại 1 điểm mạch rây Biểu thức lượng giác giả thuyết của Bo thân cây Tính đơn điệu của hàm số Phương trình tham số hóa mantozo hácđi-vanbec bảo toàn phản ứng hóa học chất khử biển châu âu đột biến đa bội số dao động NaOH đại dương Hình chiếu của điểm Ước số tây nam Tương giao TOÁN 9 Các dạng phương trình đẳng nhiệt sông hồng Đường thẳng tiếp xúc đường cong Hệ phương trình đẳng cấp natri thước đàn hồi Phương sai

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Xác định số nguyên tử trong

Định luật bảo toàn khối lượng. trong

Cân bằng các phương trình trong

Chuyển động cơ học trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong

Tính lực đảy Ac -si -met trong

Công thức tính vận tốc trong

Các dạng tồn tại của cơ năng trong

Tính trọng lượng riêng trong

Tính công suất tối thiểu trong

Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng trong

Khái niệm thường biến trong

Quy luật phân li độc lập của Men Đen trong

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài trong

Xác định các loại giao tử trong

Xác định tên quy luật di truyền trong

Biện luận và viết sơ đồ lai trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay