Cách nhận biết các chất

Lượt xem : 64 | Cập nhật : 2016-04-13 02:53:38

1. Bằng phương pháp hoá học nêu cách nhận biết các chất sau.
a. 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ bị mất nhãn là NaCl, H2SO4, HCl, KOH
b. 4 chất rắn màu trắng là Na2O, Na, Mg, Al2O3
2. Cho các chất sau: KMnO4, Zn, HCl, H2SO4, Fe, MgO. Điều chế các chất cần thiết để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau.
Resized Image

Đóng góp bởi : niemhivong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nhận biết các chất | hóa học 8 | lọ bị mất nhãn | sơ đồ phản ứng | hoàn thành sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

độ tan cromatit rễ Chứng minh đẳng thức bào tử Hình học phẳng phân li nhiễm sắc thể Vật chất dầu thô số mol Số hạng tổng quát anken tính liên tục vận tốc âm gia định đồng tính tập nghiệm trên trục số lai hữu tính vật lí bài tập toán 12 tâm nhĩ Giải và biện luận phương... toàn quốc kháng chiến Vị trí tương đối của 2 Giải và biện luận bất phương trình lực đàn hồi tính trọng lượng đơn tính loài Phương trình bậc hai ly độ Cung CTPT Góc giữa hai đường thẳng Phương trình nghiệm nguyên ung thư máu Bất đẳng thức tổ hợp toluen Mặt cầu Phép tịnh tiến đồ thị

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Tính tỉ khối trong

Xác định số nguyên tử trong

Định luật bảo toàn khối lượng. trong

Cân bằng các phương trình trong

Chuyển động cơ học trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong

Tính lực đảy Ac -si -met trong

Công thức tính vận tốc trong

Các dạng tồn tại của cơ năng trong

Tính trọng lượng riêng trong

Tính công suất tối thiểu trong

Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng trong

Khái niệm thường biến trong

Quy luật phân li độc lập của Men Đen trong

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài trong

Xác định các loại giao tử trong

Xác định tên quy luật di truyền trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay