Cách nhận biết các chất

Lượt xem : 73 | Cập nhật : 2016-04-13 02:53:38

1. Bằng phương pháp hoá học nêu cách nhận biết các chất sau.
a. 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ bị mất nhãn là NaCl, H2SO4, HCl, KOH
b. 4 chất rắn màu trắng là Na2O, Na, Mg, Al2O3
2. Cho các chất sau: KMnO4, Zn, HCl, H2SO4, Fe, MgO. Điều chế các chất cần thiết để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau.
Resized Image

Đóng góp bởi : niemhivong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nhận biết các chất | hóa học 8 | lọ bị mất nhãn | sơ đồ phản ứng | hoàn thành sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tiếp xúc phân tích đa thức thành nhân tử kim loại lưu huỳnh khoảng cách giữa hai đường thẳng ly 7 da di hợp môi trường sống lý 11 Phương trình tương đương Photpho lipit thế giới thứ nhất cố định nito gân lá chương I đường phân bán kính Các dạng phương trình bò sát trường sơn bắc glixerol trội hoàn toàn ruột đột biến đa bội sinh học 1 phương trình dao động thể tích hình hộp Phương trình chứa tham số chiến tranh thế giới thấu kính Phương trình chứa căn biến đổi gen Môđun của số phức Giải phát xít nhật loài Ứng dụng khảo sát hàm số quang điện Nitrobacter

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Tính tỉ khối trong

Xác định số nguyên tử trong

Định luật bảo toàn khối lượng. trong

Cân bằng các phương trình trong

Chuyển động cơ học trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong

Tính lực đảy Ac -si -met trong

Công thức tính vận tốc trong

Các dạng tồn tại của cơ năng trong

Tính trọng lượng riêng trong

Tính công suất tối thiểu trong

Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng trong

Khái niệm thường biến trong

Quy luật phân li độc lập của Men Đen trong

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài trong

Xác định các loại giao tử trong

Xác định tên quy luật di truyền trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay