Cách nhận biết các chất

Lượt xem : 155 | Cập nhật : 2016-04-13 07:53:38

1. Bằng phương pháp hoá học nêu cách nhận biết các chất sau.
a. 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ bị mất nhãn là NaCl, H2SO4, HCl, KOH
b. 4 chất rắn màu trắng là Na2O, Na, Mg, Al2O3
2. Cho các chất sau: KMnO4, Zn, HCl, H2SO4, Fe, MgO. Điều chế các chất cần thiết để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau.
Resized Image

Đóng góp bởi : niemhivong

Thành viên đã lưu bài này : niemhivong |

Thể loại bài tập : nhận biết các chất | hóa học 8 | lọ bị mất nhãn | sơ đồ phản ứng | hoàn thành sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phản xạ phôi thực dân pháp Hệ phương trình chứa tham số thằn lằn Cô sin đa phân thính nghiệm xung điện dioxit Hình chóp tam giác đều hệ SI lực từ Giải và biện luận bất phương trình sốt rét Xét tính liên tục quang trung Trọng tâm vận tốc truyền âm trắc nghiệm sinh học 10 con lắc đơn Ứng dụng vi phân vào Bất phương trình át lát địa lý đường thẳng hổ trắng Đạo hàm của hàm hợp cây phát sinh Điểm nguyên của đồ thị hàm số tài nguyên Ứng dụng khảo sát hàm số nhiệt độ nóng chảy địa hình Diện tích tam giác duyên hải Vi phân phân tích đa thức quang điện ngoài bộ ba đối mã nước đá

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Tính tỉ khối trong

Xác định số nguyên tử trong

Định luật bảo toàn khối lượng. trong

Cân bằng các phương trình trong

Chuyển động cơ học trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong

Tính lực đảy Ac -si -met trong

Công thức tính vận tốc trong

Các dạng tồn tại của cơ năng trong

Tính trọng lượng riêng trong

Tính công suất tối thiểu trong

Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng trong

Khái niệm thường biến trong

Quy luật phân li độc lập của Men Đen trong

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài trong

Xác định các loại giao tử trong

Xác định tên quy luật di truyền trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay