Cách nhận biết các chất

Lượt xem : 168 | Cập nhật : 2016-04-13 02:53:38

1. Bằng phương pháp hoá học nêu cách nhận biết các chất sau.
a. 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ bị mất nhãn là NaCl, H2SO4, HCl, KOH
b. 4 chất rắn màu trắng là Na2O, Na, Mg, Al2O3
2. Cho các chất sau: KMnO4, Zn, HCl, H2SO4, Fe, MgO. Điều chế các chất cần thiết để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau.
Resized Image

Đóng góp bởi : niemhivong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nhận biết các chất | hóa học 8 | lọ bị mất nhãn | sơ đồ phản ứng | hoàn thành sơ đồ phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

số mol dung dịch Phép đồng dạng Hình giải tích Chứng minh đẳng thức Al Mặt cầu thể tích dung dịch số nguyê hướng trên bản đồ cơ quan sinh dưỡng Tiếp tuyến Ý nghĩa cơ học của đạo hàm nghiệm phương trình Quỹ tích đại số mạch điện sóng cực ngắn axit amin châu á sau 1945 Bất phương trình chứa ẩn giải bất phương trình Phương pháp quy nạp toán học Vị trí tương đối giữa... tọa độ trọng tâm cơ thế lai tính liên tục lịch sử 12 Phương trình chứa căn tụ điện lớp 7 Hệ phương trình đối xứng hình thức sinh sản Nitrat Áp dụng mệnh đề biên giới nghiệm gần đúng menden thước phân tử ADN Tích phân hàm lượng giác Công thức trung tuyến

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Tính tỉ khối trong

Xác định số nguyên tử trong

Định luật bảo toàn khối lượng. trong

Cân bằng các phương trình trong

Chuyển động cơ học trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong

Tính lực đảy Ac -si -met trong

Công thức tính vận tốc trong

Các dạng tồn tại của cơ năng trong

Tính trọng lượng riêng trong

Tính công suất tối thiểu trong

Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng trong

Khái niệm thường biến trong

Quy luật phân li độc lập của Men Đen trong

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài trong

Xác định các loại giao tử trong

Xác định tên quy luật di truyền trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay