Hoàn thành sơ đồ phản ứng

Lượt xem : 146 | Cập nhật : 2016-04-13 08:12:07

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau bằng cách viết các phương trình phản ứng:

Resized Image
Trong các phản ứng trên:
- Những phản ứng nào dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm?
- Những phản ứng nào dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm?

Đóng góp bởi : niemhivong

Thành viên đã lưu bài này : niemhivong |

Thể loại bài tập : Hoàn thành sơ đồ phản ứng | hóa học 8 | phương trình phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

mặt phẳng phôtphat glyxerin phân tích vectơ tứ bội lực phần trăm các chất phân li nước Giải và biện luận đột biến gen anđehit 2 lá mầm 2 đường Quân sự âm tần Vị trí tương đối giữa đơn sắc tim thằn lằn Khoảng cách giữa đường cơ cấu dân số xu hướng phát triển trước công nguyên chí tuyến năng lượng điện trường vận tốc cực đại cành nhiệt dung giao tử Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu pháp công thoát electron bảng biến thiên tính trạng phuong trinh log phản ứng hóa học đa phân sinh vật nhân sơ giáo dục Tích vô hướng của 2 véc tơ sinh học

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Sơ đồ cấu tạo của nguyên tử magiê trong

Tính phân tử khối trong

Tính thể tích khí trong

Tính hiệu suất của phản ứng trong

Tính thể tích muối khan trong

Cách nhận biết các chất trong

Tính tỉ khối trong

Xác định số nguyên tử trong

Định luật bảo toàn khối lượng. trong

Cân bằng các phương trình trong

Chuyển động cơ học trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong

Tính lực đảy Ac -si -met trong

Công thức tính vận tốc trong

Các dạng tồn tại của cơ năng trong

Tính trọng lượng riêng trong

Tính công suất tối thiểu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay