Viết phương trình hóa học.

Lượt xem : 117 | Cập nhật : 2016-04-13 03:22:14

Hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm bằng dung dịch axit clohiđric(HCl), phản ứng kết thúc thu được muối Kẽm clorua ( ZnCl2) và khí hiđro.
a. Viết phương trình hóa học.
b. Tính khối lượng axit clohiđric(HCl) đã tham gia phản ứng.
c. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ( ở đktc)

Đóng góp bởi : niemhivong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Viết phương trình hóa học. | axit clohiđric | thể tích khí hidro. hóa học 8 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Lập nhanh công thức hóa học trong

Quy tắc hóa trị trong

Trình bày cấu tạo nguyên tử trong

Tính khối lượng chất rắn trong

Hoàn thành sơ đồ phản ứng trong

Sơ đồ cấu tạo của nguyên tử magiê trong

Tính phân tử khối trong

Tính thể tích khí trong

Tính hiệu suất của phản ứng trong

Tính thể tích muối khan trong

Cách nhận biết các chất trong

Tính tỉ khối trong

Xác định số nguyên tử trong

Định luật bảo toàn khối lượng. trong

Cân bằng các phương trình trong

Chuyển động cơ học trong

Tính nhiệt dung riêng của đồng trong

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay