Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Lượt xem : 199 | Cập nhật : 2016-04-15 02:35:06


CÂU 1
1) Cho hàm số y-x^{3}+x^{2}-5x+1 . Xét dấu y’ .
2) Cho hàm số
Resized Image
CÂU2
1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=frac{2x+3}{x+1} tại điểm thuộc đồ thị có hòanh độ xo= 0 .
2. Cho hàm số y = sin2x – 2sinx . Giải phương trình y’= 0 .

Đóng góp bởi : hoamaitrang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : phương trình tiếp tuyến | đồ thị | toán 11 | giải phương trình | hoành độ |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

bất phương trình trong

Mặt cầu trong

Tính phân tử khối của các chất trong

Khái niệm nguyên tố hóa học trong

Vật thể tự nhiên trong

Tính thể tích hidro trong

Chỉ ra đơn chất,hợp chất trong

Tính khối lượng sản phẩm thu được trong

Viết phương trình hóa học. trong

Lập nhanh công thức hóa học trong

Quy tắc hóa trị trong

Trình bày cấu tạo nguyên tử trong

Tính khối lượng chất rắn trong

Hoàn thành sơ đồ phản ứng trong

Sơ đồ cấu tạo của nguyên tử magiê trong

Tính phân tử khối trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay