Xác định thiết diện của hình chóp

Lượt xem : 121 | Cập nhật : 2016-04-20 03:22:36

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = asqrt{2} vuông góc với mặt đáy (ABCD).
a) Gọi M là trung điểm SD. Tính góc giữa SA và CM.
b) Xác định thiết diện của hình chóp SABCD cắt bởi mp(alpha ) đi qua A và vuông góc với SC.Tính diện tích của thiết diện đó.

Đóng góp bởi : morung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình chóp | hình vuông | toán 11 | diện tích thiết diện |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Thể tích Phương trình Hệ phương lục địa đột biến chuyển đoạn phiến lá Tam thức bậc hai kết tủa con lắc đơn su 8 tính tan Giải tam giác cường độ hiệu dụng mô xương Dãy số tăng Cực trị hình học Phương trình chính tắc của parabol Đạo hàm của hàm hợp Bất phương trình chứa tham số sự bay hơi biến dị di truyền khoảng cách giữa hai đường thẳng tạo ưu thế lai Mệnh đề tương đương Hình chóp tam giác hướng động AIDS Phương trình tương đương giả thuyết của Bo khu vực Châu Á anđehit tọa độ các đỉnh Tâm đối xứng thế kỉ XVIII Góc và cung lượng giác Tích phân lượng giác Áp dụng mệnh đề vào suy rắn este Bất phương trình chứa... đơn sắc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Tính các giới hạn trong

Giải các phương trình trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Hai mặt phẳng song song trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Giải hệ phương trình trong

Hình nâng cao lớp 8 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Bài tập về hình chóp tứ giác trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

bất phương trình trong

Mặt cầu trong

Tính phân tử khối của các chất trong

Khái niệm nguyên tố hóa học trong

Vật thể tự nhiên trong

Tính thể tích hidro trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay