Xác định thiết diện của hình chóp

Lượt xem : 99 | Cập nhật : 2016-04-20 03:22:36

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = asqrt{2} vuông góc với mặt đáy (ABCD).
a) Gọi M là trung điểm SD. Tính góc giữa SA và CM.
b) Xác định thiết diện của hình chóp SABCD cắt bởi mp(alpha ) đi qua A và vuông góc với SC.Tính diện tích của thiết diện đó.

Đóng góp bởi : morung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình chóp | hình vuông | toán 11 | diện tích thiết diện |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khí quán tính ánh sáng đơn sắc Công thức biến tích thành tổng Đường thẳng trong không gian Rút gọn biểu thức giao động điều hòa Phương trình chính tắc của hypebol gen cấu trúc Giải tích tạo giống nhóm máu a dãy chuyển hóa Hình lăng trụ phân li nhiễm sắc thể dầu mỏ bảng biến thiên mạch dao động who nấm nồng độ dung dịch sông cửu long hiệu số hình học 8 nghiệm nguyên năng lượng từ trường Lý 6 Biểu thức lượng giác dạ dày thần kinh Amilaza đo lực động cơ Đường tròn ngoại tiếp âm tần Hệ phương trình bậc nhất Số hạng tổng quát Vị trí tương đối giữa siêu âm truyền máu

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Tính các giới hạn trong

Giải các phương trình trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Hai mặt phẳng song song trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Giải hệ phương trình trong

Hình nâng cao lớp 8 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Bài tập về hình chóp tứ giác trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

bất phương trình trong

Mặt cầu trong

Tính phân tử khối của các chất trong

Khái niệm nguyên tố hóa học trong

Vật thể tự nhiên trong

Tính thể tích hidro trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay