Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Lượt xem : 139 | Cập nhật : 2016-04-20 03:33:18

1.Giải hệ phương trình
Resized Image
2.
Với những giá trị của x thoả mãn điều kiện xgeq -frac{1}{2} , hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
Resized Image

Đóng góp bởi : morung

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giá trị lớn nhất | giải hệ pt | toán 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Giải phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Xác định thiết diện của hình chóp trong

Tính các giới hạn trong

Giải các phương trình trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Hai mặt phẳng song song trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Giải hệ phương trình trong

Hình nâng cao lớp 8 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Bài tập về hình chóp tứ giác trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các giới hạn trong

bất phương trình trong

Mặt cầu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay