Viết phương trình đường thẳng

Lượt xem : 397 | Cập nhật : 2016-04-20 08:48:17

Giải các bất phương trình sau đây :

Resized Image
Câu 2: (1đ) Trong hệ tọa độ Oxy. Viết phương trình đường thẳng Delta đi qua M(-1;2) và vuông góc
d: 2x-3y+2013=0

Đóng góp bởi : morung

Thành viên đã lưu bài này : morung |

Thể loại bài tập : viết phương trình đường thẳng | toán 11 | giải phương trình | hệ tọa độ |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

BÀI 7: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC trong

Bài tập toán 11 cực hay trong

Tính các góc của tam giác trong

Giải bất phương trình trong

Giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm nguyên của phương trìn trong

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Xác định thiết diện của hình chóp trong

Tính các giới hạn trong

Giải các phương trình trong

Tìm số hạng trong khai triển trong

Hai mặt phẳng song song trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Giải hệ phương trình trong

Hình nâng cao lớp 8 trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay