Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật

Lượt xem : 297 | Cập nhật : 2016-04-24 09:06:34

++Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp:
- Giai đoạn 1: xảy ra ở tế bào chất: Glucozo axit piruvic + ATP + NADH
- Giai Đoạn 2: hô hấp hiếu khí hoặc hô hấp kị khí tùy theo sự có mặt của oxi.
+ Nếu có oxi hhoo hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình crep
Axitpiruvic
ightarrow CO2 + ATP + NADH + FADH2
+ Nếu thiếu oxi phân giải kị khí tạo ra rượu etilic hoặc axit lactic
Axitpiruvic
ightarrowrượu etilic + CO2 + năng lượng
Axitpiruvic
ightarrowaxit lactic + năng lượng
- Giai đoạn 3: chuỗi truyền điện tử và quá trình photphorin hóa oxi hóa tạo ra ATP và H2O có sự tham gia của oxi
++Tại vì ở côn trùng máu từ tim qua hệ thống động mạch tràn vào khoang cở thể và trộn lẫn với nước mô. Sau khi tiếp xúc và trao đổi chất với với tế bào, hỗn hợp máu nước mô chui vào tĩnh mạch đổ về tim nên gọi là hệ tuần hoàn hở. Còn cá, chim, thú máu từ tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau đó về tim nên gọi là hệ tuần hoàn kín.


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nhungmizy

Thành viên đã lưu bài này : nhungmizy |

Thể loại bài tập : hô hấp ở thực vật | sinh học 11 | hệ tuần hoàn hở | hệ tuần hoàn kín |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bào quan thế giới thứ nhất Mệnh đề phủ định kết tủa tính chẵn sự ngưng tụ tan trong nước tài nguyên Giới hạn của hàm số tại vô cực cua biển máy phát điện xoay chiều Phương trình chứa ẩn ở mẫu đoạn mạch xoay chiều will hóa học 12 Tích phân hàm mũ di truyền liên kết diện tích mạch xoay chiều lưới thức ăn đột biến giao tử hóa học 10 không khí tiếp xúc proteaza đột biến tiền phôi vật thể tròn xoay gen cấu trúc xu hướng phát triển lai phân tích Hàm số lượng giác lẻ của hàm số Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki con lắc đơn Bất phương trình chứa tham số R Phương trình đường tròn ADN đơn chất

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Vai trò của nguyên tố N, P, Mg trong cơ thể trong

Sinh trưởng sơ và thứ cấp ở cây trong

Hiện tượng con người thiếu iot trong

Khái niệm hoocmon thực vật trong

Quá trình khử nitrat trong

Cấu tạo của dòng mạch rây trong

Cơ chế điều hòa nước trong cơ thể trong

Vai trò của gan trong cơ thể trong

Chu trình Canvin- Benson của thực vật trong

So sánh hô hấp thực vật và động vật trong

Khái niệm pha sáng trong quang hợp trong

Sự vận chuyển ion khoáng từ rễ lên lá trong

Tính vận tốc trung bình người đi xe đạp trong

Định luật I Niu-tơn trong

Tính gia tốc của vật trong

Định nghĩa chuyển động thẳng chậm dần đều trong

Tính hệ số ma sát trượt. trong

Định nghĩa lực hấp dẫn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay