tâm hình chóp

Lượt xem : 9 | Cập nhật : 2016-05-01 09:21:08

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông cân tại B. SA=AC=a căn 2. Tìm điểm O cách đều các đỉnh của hình chóp, tính OA

Đóng góp bởi : mattrang21099

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình không gian |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đoạn mạch nối tiếp sử 9 đột biến đa bội hồng ngoại trung á Hàm số lôgarit sóng điện từ lý 12 đẳng nhiệt Đại số Hàm số chẵn chất phóng xạ Đạo hàm của hàm số lượng giác muối Ứng dụng định lí Lagrăng... Giải tam giác hạt kín Thể tich hinh hộp chữ nhật phân ly thể tích của vật thể tròn xoay số tự nhiên chùm sáng sóng ánh sáng hoocmon Khảo sát hàm số thí nghiệm i âng số dư thấu kính hội tụ Hàm số lượng giác nhiệt độ thường khung dao động bấm ngọn dạ dày Bất phương trình chứa... Khoảng cách giữa 2 đường lũy thừa Đường vuông góc chung dung dịch brom phiên mã tần số góc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

Mục tiêu hợp tác của ASEAN trong

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc trong

Viet pt chinh tac cua (E) trong

Nêu nội dung chính và nghệ thuật trong đoạn văn sau trong

Tính khối lượng axit trong

Lập phương trình hóa học trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Vai trò của nguyên tố N, P, Mg trong cơ thể trong

Sinh trưởng sơ và thứ cấp ở cây trong

Hiện tượng con người thiếu iot trong

Khái niệm hoocmon thực vật trong

Quá trình khử nitrat trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay