tâm hình chóp

Lượt xem : 170 | Cập nhật : 2016-05-01 09:21:08

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông cân tại B. SA=AC=a căn 2. Tìm điểm O cách đều các đỉnh của hình chóp, tính OA

Đóng góp bởi : mattrang21099

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình không gian |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bảo vệ môi trường Hai đường thẳng vuông dao động tắt dần Đường thẳng vuông góc Công thức cộng đối với... chu kỳ 1 lá mầm Phương trình nhân tử phân tử ADN Phương trình lôgarit động lượng vị trí địa lý etilen Hệ thức lượng trong tam giác nguyễn ái quốc Phương trình đường thẳng... sinh học 10 Giải phương trình Hai đường thẳng chéo nhau nguyễn du Biểu thức tọa độ của lý 10 Bất đẳng thức lượng giác Vẽ đồ thị tam giác sóng ánh sáng nòi parabol độ pH Đường parabol nghiệm dương động vật kí sinh mạch điện xoay chiều đột biến đa bội văn lớp 10 máu áp suất di truyền gen trội

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

Mục tiêu hợp tác của ASEAN trong

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc trong

Viet pt chinh tac cua (E) trong

Nêu nội dung chính và nghệ thuật trong đoạn văn sau trong

Tính khối lượng axit trong

Lập phương trình hóa học trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Vai trò của nguyên tố N, P, Mg trong cơ thể trong

Sinh trưởng sơ và thứ cấp ở cây trong

Hiện tượng con người thiếu iot trong

Khái niệm hoocmon thực vật trong

Quá trình khử nitrat trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay