tâm hình chóp

Lượt xem : 94 | Cập nhật : 2016-05-01 09:21:08

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông cân tại B. SA=AC=a căn 2. Tìm điểm O cách đều các đỉnh của hình chóp, tính OA

Đóng góp bởi : mattrang21099

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình không gian |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nguyên tắc bổ sung bấm ngọn địa lí thực dân pháp Khoảng cách giữa 2 đường Phương trình bậc cao Công thức trung tuyến dung dịch chiều đột biến giao tử đồng hóa nguyên tố N phôi sinh vật lý 12 trắc nghiệm sinh học 10 tiệm cận Đạo hàm giao phấn học sinh giỏi hệ bài tiết Na Hệ phương trình bậc nhất... Ứng dụng khảo sát hàm số Góc và cung lượng giác Phương pháp toạ độ trong... thể tam nhiễm khúc xạ sóng nhân tố tiến hóa Khoảng cách giữa 2 điểm Bất phương trình có chứa tham số độ pH phản xạ sóng cau hoi proton độ rượu đồng đẳng đơn bội phật giáo các loại thân vận tốc sóng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

Mục tiêu hợp tác của ASEAN trong

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc trong

Viet pt chinh tac cua (E) trong

Nêu nội dung chính và nghệ thuật trong đoạn văn sau trong

Tính khối lượng axit trong

Lập phương trình hóa học trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Vai trò của nguyên tố N, P, Mg trong cơ thể trong

Sinh trưởng sơ và thứ cấp ở cây trong

Hiện tượng con người thiếu iot trong

Khái niệm hoocmon thực vật trong

Quá trình khử nitrat trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay