Tập tính của Ốc Sên

Lượt xem : 117 | Cập nhật : 2016-05-06 04:09:18

Câu 1)
Giun đốt tiến hoá hơn Giun tròn ở những đặc điểm nào? Vì sao nói Giun đất là bạn của nhà nông?
Câu 2
Nêu một số tập tính của Ốc sên ? Ý nghĩa thực tiễn của của vỏ Thân mềm ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : nangvang

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giun tròn | sinh học 7 | ốc sên | nghành thân mềm | tập tính ốc sên |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đại số tế bào quang điện nghiệm phân biệt phát xít nhật phương phật giáo tiếp xúc Phương trình bậc 4 lỏng Phương trình đường thẳng Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng khối lượng riêng công nhân Hệ phương trình mũ Tích phân hàm lôgarit Hệ bất phương trình sốt rét hướng động nguyễn du đường thẳng Khoảng cách từ 1 phả hệ Nghịch biến Đường thẳng tiếp xúc đường cong tiệm cận bạch tạng nhóm máu a sự ngưng tụ Bất phương trình bậc nhất lục địa đột biến đảo đoạn Biểu thức tọa độ của các Vị trí tương đối hạt phóng xạ Batixta sử 9 Hệ bất phương trình bậc đất mùn công suât tử ngoại

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Cấu tạo của Trùng giày trong

tìm gtnn trong

tâm hình chóp trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

Mục tiêu hợp tác của ASEAN trong

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc trong

Viet pt chinh tac cua (E) trong

Nêu nội dung chính và nghệ thuật trong đoạn văn sau trong

Tính khối lượng axit trong

Lập phương trình hóa học trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Vai trò của nguyên tố N, P, Mg trong cơ thể trong

Sinh trưởng sơ và thứ cấp ở cây trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay