Lập phương trình

Lượt xem : 263 | Cập nhật : 2016-05-07 03:38:09

Cho pt: 2x^{2}-mx+n=0
a) Lập pt có nghiệm là bình phương các nghiệm của phương trình đã cho .
b) Giả sử m = 4. Hãy xác định n để cho 1 nghiệm của phương trình gấp đôi nghiệm kia.

Đóng góp bởi : chimcanhtien

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : lập phương trình | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sông hồ độ rượu SO2 giun đỏ tọa độ nguyên năng lượng từ trường chiều Cầu thận hậu thận Pa tính chất từ kinh tế xã hội Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng NaOH phân tử ADN cấu hình chuỗi chuyền electron động vật kí sinh dãy Banme thế giới thứ nhất Đề thi vận tốc truyền sóng biến dị tổ hợp gen trội Hình vuông Lý 6 phiên mã phân giác của góc thể khảm đột biến cấu trúc nước brom Điểm nguyên của đồ thị hàm số Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn trồng trọt Tích phân hàm đa thức sinh học cách mạng tư sản trắc nghiệm vật lý trội công nghệ 7

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tập tính của Ốc Sên trong

Cấu tạo của Trùng giày trong

tìm gtnn trong

tâm hình chóp trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

Mục tiêu hợp tác của ASEAN trong

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc trong

Viet pt chinh tac cua (E) trong

Nêu nội dung chính và nghệ thuật trong đoạn văn sau trong

Tính khối lượng axit trong

Lập phương trình hóa học trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Vai trò của nguyên tố N, P, Mg trong cơ thể trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay