Lập phương trình

Lượt xem : 217 | Cập nhật : 2016-05-07 03:38:09

Cho pt: 2x^{2}-mx+n=0
a) Lập pt có nghiệm là bình phương các nghiệm của phương trình đã cho .
b) Giả sử m = 4. Hãy xác định n để cho 1 nghiệm của phương trình gấp đôi nghiệm kia.

Đóng góp bởi : chimcanhtien

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : lập phương trình | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dung dịch brom Đạo hàm cấp cao phân tích vectơ Phương trình số phức toán 12 Mệnh đề phủ định Hình giải tích trong mặt phẳng Phương tích của đường tròn biến cố khối lượng riêng khúc xạ sóng dao động điện từ sóng ngang Quan hệ Phương pháp toạ độ trong Hệ phương trình đối xứng sóng vô tuyến Môđun của số phức Đạo hàm cấp hai lực các loại rễ pha dao động alen Phương trình bậc nhất 2 ẩn vận tốc truyền âm Cầu thận Tích phân từng phần châu á sau 1945 hệ số ma sát sinh thái đột biến tiền phôi lai tế bào tuần hoàn Hàm số liên tục trên 1 đoạn đối xứng tâm trung hòa điện dung tảo thể khảm lyzoxom

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tập tính của Ốc Sên trong

Cấu tạo của Trùng giày trong

tìm gtnn trong

tâm hình chóp trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

Mục tiêu hợp tác của ASEAN trong

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc trong

Viet pt chinh tac cua (E) trong

Nêu nội dung chính và nghệ thuật trong đoạn văn sau trong

Tính khối lượng axit trong

Lập phương trình hóa học trong

Hoàn thành các phương trình hóa học trong

Giai đoạn chính của hô hấp ở thực vật trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Vai trò của nguyên tố N, P, Mg trong cơ thể trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay