Nuôi cấy liên tục và không liên tục

Lượt xem : 101 | Cập nhật : 2016-05-15 03:53:31

Câu 1) Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 – 1.5; KH2PO4 – 1.0; MgSO4 – 0.2; CaCl2¬ - 0.1; NaCl – 5.0. Hãy xác định:
a. Môi trường trên thuộc loại môi trường gì? (1đ)
b. Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? (1đ)
Câu2: Vì sao, trong nuôi cấy không liên tục thì vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục thì hiện tượng này lại không xảy ra? (2đ)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songhan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nuôi cấy liên tục | kiểu dinh dưỡng | sinh học 10 | vi sinh vật |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình đường thẳng... tốc độ góc Giá trị lớn nhất nước đá bước sóng Lập công thức phương pháp quy nạp crom talet kiểm tra sinh học 10 câu hỏi trắc nghiệm vật lý hình phẳng vị ngữ Mệnh đề tương đương tọa độ trọng tâm Hai đường thẳng vuông Đường tròn nội tiếp cau hoi quy luật phân li Bất phương trình phiến lá Phương trình chính tắc của parabol Chu kì của hàm số sinh học 10. hình hộp Phương trình đường thẳng bản đồ gen nguyên sinh vật Đường thẳng trong mặt phẳng tính chẵn hình thành loài tứ giác đều máy thu vô tuyến Đạo hàm của hàm số lượng giác đường huyết đặc điểm động vật Hai đường thẳng chéo nhau con lai 2 lá mầm Elip

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Các giai đoạn nhân lên của virut trong

Thành phẩn chủ yếu của tế bào thực vật trong

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng trong

Khái niệm về nguồn sáng trong

Lập phương trình trong

Tập tính của Ốc Sên trong

Cấu tạo của Trùng giày trong

tìm gtnn trong

tâm hình chóp trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

Mục tiêu hợp tác của ASEAN trong

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc trong

Viet pt chinh tac cua (E) trong

Nêu nội dung chính và nghệ thuật trong đoạn văn sau trong

Tính khối lượng axit trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay