Cơ chế tác động của enzim

Lượt xem : 278 | Cập nhật : 2016-05-15 03:56:40

Câu 1: Trình bày cơ chế tác động của enzim.(1 điểm).
Câu 2: Phân biệt giai đoạn đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp về vị trí, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng.(1,5 điểm).

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songhan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cơ chế tác động của enzim | sinh học 10 | giai đoạn đường phân | chu trình crep | chuỗi chuyền electron |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

biện luận vàng Biểu thức lượng giác bảng HTTH trung á giao động điều hòa nguyên sinh Phương trình elip phả hệ đơn vị đo độ dài vô tuyến điện 1 lá mầm tật viễn thị cuộn dây thuần cảm thân nhiệt Tọa độ của điểm Giá trị của biểu thức Tiếp tuyến tại 1 Xác định vị trí hỗn hợp khí dung dịch song song Tổng các số hạng Vị trí tương đối giữa... fructozơ Tiếp tuyến của elip Đồng biến 2 lá mầm Tiếp tuyến toàn quốc kháng chiến Hàm số lẻ lưới thức ăn Dấu của tam thức Tích phân hàm phân thức hóa bài tập về từ trường mô xương phát xít đức quang hợp sơ đồ biến hóa

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Nuôi cấy liên tục và không liên tục trong

Các giai đoạn nhân lên của virut trong

Thành phẩn chủ yếu của tế bào thực vật trong

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng trong

Khái niệm về nguồn sáng trong

Lập phương trình trong

Tập tính của Ốc Sên trong

Cấu tạo của Trùng giày trong

tìm gtnn trong

tâm hình chóp trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

Mục tiêu hợp tác của ASEAN trong

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc trong

Viet pt chinh tac cua (E) trong

Nêu nội dung chính và nghệ thuật trong đoạn văn sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay