Ý nghĩa cấu trúc kiểu khảm động

Lượt xem : 176 | Cập nhật : 2016-05-15 04:05:11

Tại sao lại gọi mô hình cấu trúc màng sinh chất là mô hình “ khảm – động “.Màng sinh chất cấu trúc theo kiểu “ khảm – động “có ý nghĩa gì ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songhan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cấu trúc kiểu khảm động | sinh học 10 | màng sinh chất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

parabol đường huyết nguyên tố Hàm số chẵn tổng trở Môđun của số phức đồng đẳng Quan hệ bào quan lịch sử 12 điện áp hiệu dụng số thực gen dị hợp Công thức biến tổng thành tích xu hướng bạo động nguyên sinh đàn hồi quỳ tím động năng Bất phương trình lôgarit Xác suất Tích phân hàm phân thức Hàm số liên tục trên 1 khoảng phân li nước góc nhọn tính thể tích đột biến giao tử tập tính vận chuyển Cân bằng phương trình Đường thẳng tiếp xúc với moocgan cường độ dòng điện Hai đường thẳng vuông biến áp tỉ khối thể tích tứ diện quần xã thụ phấn Quỹ tích đại số

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Nguyên tắc bổ sung cấu tạo phân tử ADN trong

Cơ chế tác động của enzim trong

Nuôi cấy liên tục và không liên tục trong

Các giai đoạn nhân lên của virut trong

Thành phẩn chủ yếu của tế bào thực vật trong

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng trong

Khái niệm về nguồn sáng trong

Lập phương trình trong

Tập tính của Ốc Sên trong

Cấu tạo của Trùng giày trong

tìm gtnn trong

tâm hình chóp trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

Mục tiêu hợp tác của ASEAN trong

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay