Ý nghĩa cấu trúc kiểu khảm động

Lượt xem : 120 | Cập nhật : 2016-05-15 04:05:11

Tại sao lại gọi mô hình cấu trúc màng sinh chất là mô hình “ khảm – động “.Màng sinh chất cấu trúc theo kiểu “ khảm – động “có ý nghĩa gì ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : songhan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cấu trúc kiểu khảm động | sinh học 10 | màng sinh chất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chuỗi chuyền electron ếch đồng cao su Giải hệ phương trình Hình chóp tứ giác đều Phép chiếu song song đột biến đa bội Điểm cố định đa bào thể đồng hợp electron ngoài cùng nhóm máu Đạo hàm cấp hai Giá trị lớn nhất cổ loa quá trình phiên mã tế bào sinh dục đơn sắc Giao tuyến ánh sáng đơn Hàm số lẻ tia laze số trung Vectơ trong không gian Công thức nhân đôi hệ thần kinh Vị trí tương đối giữa biến đổi gen đồng hợp lặn sóng ngắn giao phấn Hình chiếu của điểm giao động điều hòa Tứ diện Đường thẳng song song mặt phẳng Cân bằng các phương trình Phương trình lượng giác đối xứng sinh trưởng di truyền sóng cơ học

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Nguyên tắc bổ sung cấu tạo phân tử ADN trong

Cơ chế tác động của enzim trong

Nuôi cấy liên tục và không liên tục trong

Các giai đoạn nhân lên của virut trong

Thành phẩn chủ yếu của tế bào thực vật trong

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng trong

Khái niệm về nguồn sáng trong

Lập phương trình trong

Tập tính của Ốc Sên trong

Cấu tạo của Trùng giày trong

tìm gtnn trong

tâm hình chóp trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

cho hình chóp S.ABCD trong

Mục tiêu hợp tác của ASEAN trong

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay