Đặc điểm sản xuất nông nghiệp

Lượt xem : 30 | Cập nhật : 2016-05-19 03:20:27

Phân tích những đặc điểm sản xuất nông nghiệp. Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : zenta

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sản xuất nông nghiệp | địa lý 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Bài tập Toán Hình lớp 8 khó, nhờ mọi người giúp đỡ. trong

Khái niệm cơ cấu nền kinh tế trong

Đặc điểm của virut. trong

Ý nghĩa của nguyên phân trong

Ý nghĩa cấu trúc kiểu khảm động trong

Nguyên tắc bổ sung cấu tạo phân tử ADN trong

Cơ chế tác động của enzim trong

Nuôi cấy liên tục và không liên tục trong

Các giai đoạn nhân lên của virut trong

Thành phẩn chủ yếu của tế bào thực vật trong

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng trong

Khái niệm về nguồn sáng trong

Lập phương trình trong

Tập tính của Ốc Sên trong

Cấu tạo của Trùng giày trong

tìm gtnn trong

tâm hình chóp trong

giải bài tập tham số trong

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay