Bài tập về hệ phương trình đối xứng

Lượt xem : 56 | Cập nhật : 2013-05-03 06:52:48
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc cao | Hệ phương trình | Hệ phương trình đối xứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cường độ hiệu dụng đột biến chuyển đoạn .. Áp dụng mệnh đề vào suy hệ bài tiết ruột Bất phương trình lượng giác Ngôn ngữ toán đại số 8 b Định lý sin trong tam giác máy quang phổ clo vật lý12 điện áp xoay chiều Ba nghành thực vật tế bào sinh tinh Hai đường thẳng vuông... phân ly biến dị tổ hợp. đẳng nhiệt quá trình phiên mã Đồng biến nơtron hoa thụ phấn cột sống Phép đối xứng tâm khối lượng riêng Diễn thể nguyên tắc bổ sung lơn nhât Phương trình lượng giác cơ bản oxi không khí phân li độc lập kẽm Hai mặt phẳng vuông góc với nhau khu vực tay nam á điện dung

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Giải phương trình trong

Tìm a để PT có nghiệm không âm trong

Giả sử phương trình trong

Lập phương trình tham số trong

Tìm k để phương trình sau có bốn nghiệm trong

Viết phương trình tham số trong

Biện luân theo m số nghiệm của phương trình sau trong

Viết phương trình tham số của đường thẳng trong

Giải các phương trình trong

Giải và biện luận phương trình theo tham số trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay