Giải bất phương trình- toán 10

Lượt xem : 77 | Cập nhật : 2016-06-05 08:54:53

Bài 1:Giải bất phương trình sau:

Resized Image
Bài 2:
Cho
Resized Image

Chứng minh rằng:
Resized Image

Đóng góp bởi : chimhoami

Thành viên đã lưu bài này : chimhoami |

Thể loại bài tập : Giải bất phương trình | chứng minh đẳng thức | toán 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm các nghiệm phân biệt của pt trong

Chứng minh pt vô nghiệm trong

Viết phương trình đường cao tam giác trong

Giải bất phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Giải và biện luận PT trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình bậc 3 trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Tìm nghiệm nguyên của pt trong

Rút gọn biểu thức trong

Giải phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay