Tìm nghiệm của pt

Lượt xem : 234 | Cập nhật : 2016-06-05 08:59:59

Bài 1:
Tìm m để pt sau có nghiệm:

Resized Image
Bài 2:
Trong hệ trục tọa độ Oxy cho A(3;4) và 2 điểm B,C lần lượt trên 2 tia Ox,Oy sao cho A,B,C thẳng hàng. Xác định tọa độ B,C sao cho diện tích tam giác OBC đạt giá trị lớn nhất

Đóng góp bởi : chimhoami

Thành viên đã lưu bài này : chimhoami |

Thể loại bài tập : toán 10 | tìm nghiệm | diện tích tam giác | giá trị lớn nhất | hệ tọa độ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tâm đối xứng công suất tiêu thụ dung dịch Tia laser Miền giá trị của hàm số Chu kì của hàm số hiệu điện thế hiệu dụng Giải tích kháng chiến nguyên mông cố định nito Tọa độ của véc tơ Tính chất tuần hoàn lực hút Khoảng cách trong không gian điểm Hai đường thẳng song tính trạng bản đồ di truyền biên độ sóng ánh sáng tam bội muối clorua toán 12 Hình giải tích trong không gian quân nam gia tốc trọng trường Khoảng cách từ 1 điểm Hàm số liên tục trên 1 đoạn Nhị thức Niu tơn độ pH thể truyền chân khớp dung dịch mất nhãn phân tử protein độ tan Vectơ trong không gian Tương giao của đồ thị Tiếp tuyến tại 1 điểm tọa độ nguyên saccarozơ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải bất phương trình- toán 10 trong

Tìm các nghiệm phân biệt của pt trong

Chứng minh pt vô nghiệm trong

Viết phương trình đường cao tam giác trong

Giải bất phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Giải và biện luận PT trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình bậc 3 trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Tìm nghiệm nguyên của pt trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay