Tìm nghiệm phương trình

Lượt xem : 225 | Cập nhật : 2016-06-05 09:05:25

Cho phương trình:

Resized Image
1/ Giải phương trình tại m=1.
2/ Tìm m để phương trình có nghiệm.

Đóng góp bởi : chimhoami

Thành viên đã lưu bài này : chimhoami |

Thể loại bài tập : toán 10 | giải phương trình |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm nghiệm của pt trong

Giải bất phương trình- toán 10 trong

Tìm các nghiệm phân biệt của pt trong

Chứng minh pt vô nghiệm trong

Viết phương trình đường cao tam giác trong

Giải bất phương trình trong

Tìm hai nghiệm phân biệt trong

Giải và biện luận PT trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tính các giới hạn trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn trong

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong

Giải phương trình bậc 3 trong

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn trong

Tìm các giá trị nguyên trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay