Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Lượt xem : 192 | Cập nhật : 2016-06-06 03:34:28

Cho biểu thức:
Resized Image

1, Tìm điều kiện xác định của P. Rút gọn P
2, Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên

Đóng góp bởi : nuirong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : điều kiện xác định | toán 9 | giá trị nguyên |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khối đa diện cách li sinh sản Ngôn ngữ Phương trình đường thẳng... hệ hô hấp trước công nguyên nước nhiệt độ thường . Giải phương trình không hoàn toàn điện từ tốc độ Bất phương trình Khoảng cách giữa 2 đường... tài nguyên Vị trí tương đối lý 10 đồng hợp tử Giải và biện luận bất biên độ đối xứng biểu diễn nghiệm nông sản sinh 12 bức xạ Các dạng phương trình nghiệm trái dấu áp suất biến dị Số học Ứng dụng định lí Lagrăng... xu hướng bạo động bước sóng oxi hóa tử cung thể đa bội rễ bảng HTTH quang phổ Giá trị lớn nhất

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính từ thông trong

Tìm quỹ tích điểm trong

Công thức và đơn vị của từ thông trong

Tính chất của đường sức từ trong

Tính độ tự cảm của ống dây trong

Xác định vectơ cảm ứng trong

Phát biểu định luật Lentz trong

Định nghĩa từ trường trong

violympic lop 6 vong 1 trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm phương trình trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm nghiệm của pt trong

Giải bất phương trình- toán 10 trong

Tìm các nghiệm phân biệt của pt trong

Chứng minh pt vô nghiệm trong

Viết phương trình đường cao tam giác trong

Giải bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay