Giải các PT

Lượt xem : 9 | Cập nhật : 2016-06-06 04:02:18

1) Giải các PT:

Resized Image

2) Cho hai đường thẳng( ): y= 2x+ 5; ( ): y =-4x -1 cắt nhau tại I. Tìm m để đường thẳng ( ): y = ( m+1)x + 2m - 1 đi qua điểm I.

Đóng góp bởi : nuirong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải các phương trình | toán 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Chứng minh 4 điểm cùng thuộc đường tròn trong

Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong

Tìm nghiệm nguyên của các phương trình trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Tính từ thông trong

Tìm quỹ tích điểm trong

Công thức và đơn vị của từ thông trong

Tính chất của đường sức từ trong

Tính độ tự cảm của ống dây trong

Xác định vectơ cảm ứng trong

Phát biểu định luật Lentz trong

Định nghĩa từ trường trong

violympic lop 6 vong 1 trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của biểu thức trong

Tìm nghiệm phương trình trong

Chứng minh các số thực dương trong

Tìm nghiệm của pt trong

Giải bất phương trình- toán 10 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay