Viết phương trình hóa học của các phản ứng

Lượt xem : 76 | Cập nhật : 2016-06-16 03:35:21

Hỗn hợp bột A chứa Mg và Fe. Cho 3,16 gam hỗn hợp A tác dụng với 250ml dung dịch CuCl2 nồng độ z (mol/lít). Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa, thu được dung dịch B và 3,84 gam chất rắn D. Thêm vào dung dịch B một lượng dư dung dịch NaOH loãng, lọc kết tủa tạo thành, rồi nung kết tủa trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 1,4 gam chất rắn E gồm hai oxit kim loại. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A và giá trị z.

Đóng góp bởi : minhhoakute

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : kết tủa | hóa học 10 | thành phần phần trăm | oxit kim loại |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Lập phương trình hóa học các phản ứng trong

Cân bằng phản ứng trong

Tính hằng số cân bằng của phản ứng trong

bài tập di truyền trong

So sánh giao thông đường sắt và đường oto trong

Nhân tố ảnh hưởng đến nghành dịch vụ trong

Khái niệm cơ cấu dân số theo độ tuổi trong

Nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa trong

Đặc điểm của 3 kiểu tháp tuổi trong

Sự phân bố của sinh vật trong

hình học không gian trong

Tìm hai nghiệm phân biệt của phương trình trong

Giải các PT trong

Chứng minh 4 điểm cùng thuộc đường tròn trong

Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng trong

Tìm nghiệm nguyên của các phương trình trong

Tìm điều kiện xác định của biểu thức trong

Tính từ thông trong

Tìm quỹ tích điểm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay