Tính giá trị biểu thức

Lượt xem : 98 | Cập nhật : 2016-06-21 09:26:48

Bài 1: Tính giá trị biểu thức :
Resized Image
Với
Resized Image
Bài 2 : Giải các phương trình:
Resized Image

Đóng góp bởi : hanghot

Thành viên đã lưu bài này : hanghot |

Thể loại bài tập : Tính giá trị biểu thức | đại số 9 | giải phương trình |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

Giải và biện luận phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong

Chứng minh 2 đường thẳng song song trong

Chứng minh đẳng thức trong

Tính góc và cạnh của tam giác trong

Rút gọn biểu thức trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Thực hiện các phép tính trong

Tìm nghiệm của hệ phương trình trong

Chứng minh pt có 2 nghiệm phân biệt trong

Bài tập toán 9 trong

Chứng minh tứ giác là hình thoi trong

Tìm giá trị của hệ phương trình trong

Giải các hệ phương trình trong

Giải hệ bằng phương pháp thay thế trong

Chứng minh phương trình vô nghiệm trong

Các thí nghiệm của Men-đen trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay