Cơ chế điều hoà sinh tinh ở động vật

Lượt xem : 102 | Cập nhật : 2016-08-13 03:53:16

Câu1. Cơ chế điều hoà sinh tinh ở động vật?
Câu 2. Tại sao nói sinh sản hữu tính tiến hoá hơn sinh sản vô tính?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hanghot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : sinh tinh | động vật | sinh sản hữu tính | sinh sản vô tính | sinh học 11 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

Bài tập thi HSG toán lớp 8 trong

Chứng minh Bất đẳng thức (Toán lớp 8) trong

Bài tập nâng cao Tiếng anh lớp 12 trong

Bài tập kiểm tra 15 phút Tiếng anh 12 trong

Ôn tập tiếng anh lớp 12 trong

Hoàn thành câu hỏi bài tập tiếng anh 12 trong

Bài tập kiểm tra tiếng anh 12 trong

Đề bài ôn tập kiểm tra tiếng anh lớp 12 trong

Ôn tập kiểm tra Tiếng anh lớp 12 trong

Bài tập ôn tập và kiểm tra Tiếng anh lớp 12 trong

Bài tập kiểm tra tiếng anh lớp 12 trong

Ước chung bội chung trong

bài tập về nguồn điện trong

vật lý 9 trong

tìm giá trị lớn nhất trong

toán 9 .. nhờ m.n giúp mk bài này vs trong

tính nhanh trong

THời gian tự sao trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay