Cơ chế điều hoà sinh tinh ở động vật

Lượt xem : 339 | Cập nhật : 2016-08-13 08:53:16

Câu 1

Cơ chế điều hòa sinh tinh
+Do các Hocmon 
ightarrow tinh hoàn 
ightarrow kích thích sinh tinh trùng
+GnRH của vùng dưới đồi (kích thích tuyến yên tiết FSH,LH)
+FSH của tuyến yên (kích thích ống sinh tinh 
ightarrow tinh trùng)
+LH của tuyến yên (kích thích tế bào kẽ_tế bào của tinh hoàn 
ightarrowtestosteron
+Testosteron của tinh hoàn kích thích phát triển ống sinh tinh và sinh tinh trùng 
ightarrow gây ức chế vùng dưới đồi
Câu 2:
SSHT có sự kết hợp gt đực và gt cái 
ightarrow tái tổ hợp di truyền 
ightarrow thích nghi tốt hơn


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 8 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hanghot

Thành viên đã lưu bài này : hanghot |

Thể loại bài tập : sinh tinh | động vật | sinh sản hữu tính | sinh sản vô tính | sinh học 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ankylbezen glucozo ARN nông nô tạo ảnh Đường parabol metan Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn ngoại tiếp hệ cơ Phương trình bậc nhất 2 ẩn Dấu của tam thức mỏi cơ châu chấu nhóm đất chính Ứng dụng vi phân vào... phương trình giao động hệ thần kinh biển đông pin biến dị di truyền không khí sóng ánh sáng tim thằn lằn Khoảng cách trong không gian Phương trình bậc hai Phương trình đường thẳng ánh sáng trắng giao phấn tế bào sinh tinh Bất phương trình có chứa tham số động năng asean thể khảm giao thoa ánh sáng sản lượng lương thực nghiệm nguyên giả thuyết của Bo cách mạng tư sản thí nghiệm

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

Bài tập thi HSG toán lớp 8 trong

Chứng minh Bất đẳng thức (Toán lớp 8) trong

Bài tập nâng cao Tiếng anh lớp 12 trong

Bài tập kiểm tra 15 phút Tiếng anh 12 trong

Ôn tập tiếng anh lớp 12 trong

Hoàn thành câu hỏi bài tập tiếng anh 12 trong

Bài tập kiểm tra tiếng anh 12 trong

Đề bài ôn tập kiểm tra tiếng anh lớp 12 trong

Ôn tập kiểm tra Tiếng anh lớp 12 trong

Bài tập ôn tập và kiểm tra Tiếng anh lớp 12 trong

Bài tập kiểm tra tiếng anh lớp 12 trong

Ước chung bội chung trong

bài tập về nguồn điện trong

vật lý 9 trong

tìm giá trị lớn nhất trong

toán 9 .. nhờ m.n giúp mk bài này vs trong

tính nhanh trong

THời gian tự sao trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay