Tính các góc tạo bởi đường thẳng

Lượt xem : 73 | Cập nhật : 2016-09-04 09:03:15

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy đồ thị của 2 hàm số y = -x + 2 (1) và y = 3x- 2 (2)
b) Gọi M là giao điểm của 2 đường thẳng (1) và (2). Tìm toạ độ của điểm M.
c) Tính các góc tạo bởi đường thẳng (1) và (2) với trục Ox ( làm tròn đến phút)

Đóng góp bởi : ocsenden

Thành viên đã lưu bài này : ocsenden |

Thể loại bài tập : toán 9 | đồ thị | giao điểm | đồ thị hàm số |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Chứng minh 2 đường thẳng song song trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

con lắc đơn trong

Diễn biến chính cách mạng tháng 10 nga trong

Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất trong

Tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX trong

Diễn biến Cách mạng Tháng Hai 1917 ở Nga trong

Hoàn cảnh kí kết hiệp ước Giáp Tuất 1974 trong

Tình hình chiến sự ở Đà Nẵng, Gia Định trong

Đặc điểm chính về địa lý Hoa Kì trong

Đặc điểm dân cư Trung Quốc. trong

Cảnh quan tự nhiên chính của Châu Phi. trong

Khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại” trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay