Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác

Lượt xem : 131 | Cập nhật : 2016-09-04 04:29:49

Câu 1 :
Tam giác ABC có ba cạnh có độ dài lần lượt là AB = 31,25cm , BC = 42,36cm, CA = 48,42cm.
a, Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó
b, Tính số đo góc A
Câu 2 :
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn góc A = 60^{circ} . AC = 12,5 cm , BC ; 15,12 cm.
a, Tính AB
b, Tính số đo góc C

Đóng góp bởi : ocsenden

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : bán kính đường tròn | đưởng tròn nộ tiếp tam giác | số đo góc | hình học 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

. Giải phương trình butan ảnh ảo Tiếp tuyến đi qua 1 điểm Vai trò của N quần tụ Phương trình bậc nhất chất khử Góc giữa hai mặt phẳng cây Photpho lipit vật dẫn chống pháp cách mạng khoa học Phương trình mũ Bất phương trình tích hệ cơ tính tan Khoảng cách giữa đường nòi Số học axit amin thể đa bội sóng cơ học tử ngoại áp suất chất lỏng Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng Hệ phương trình lượng giác chuông điện mạch hở gen lặn số hạng sóng điện từ hướng trên bản đồ nam châm điện photon you thể tứ bội Giải và biện luận bất khoảng cách giữa hai đường thẳng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm nghiệm chung của 2 đa thức trong

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình trong

Tìm giá trị của x trong

Tính diện tích hình giới hạn bởi đường thẳng trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Tính các góc tạo bởi đường thẳng trong

Chứng minh 2 đường thẳng song song trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

con lắc đơn trong

Diễn biến chính cách mạng tháng 10 nga trong

Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay