Giải hệ phương trình bậc nhất

Lượt xem : 167 | Cập nhật : 2016-09-04 04:46:12

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau: (3 đ)
Resized Image
Bài 2: Gà và thỏ có tất cả 40 con và đếm được 90 chân. Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ? (3 đ)
Bài 3: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Từ A vẽ dây AM của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O’). Từ A vẽ dây AN của đường tròn (O’) tiếp xúc với đường tròn (O).
Chứng minh rằng: AB2 = BM.BN

Đóng góp bởi : ocsenden

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải hệ phương trình | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình chính tắc Vai trò của N nhân chuẩn Hệ phương trình mũ nước phát triển tìm giới hạn Biểu thức tọa độ của các bào quan rut gon Tích phân đặc biệt axit nucleotit Hệ bất phương trình nguyên tố P đồng hợp xenlulozơ đột biến gen Giải hệ phương trình hạt diệp lục hệ cơ Mệnh đề kéo theo đa bào Công thức cộng đối với GTNN Biểu thức lượng giác mạch điện xoay chiều brom hệ mặt trời Hệ thức lượng trong tam giác trung đại mạch rây biển châu âu NaCl nguyên tố đại phương trình vô nghiệm số mol dung dịch Phép dời hình Trục đối xứng thực dân pháp số mol

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm nghiệm chung của 2 đa thức trong

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình trong

Tìm giá trị của x trong

Tính diện tích hình giới hạn bởi đường thẳng trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Tính các góc tạo bởi đường thẳng trong

Chứng minh 2 đường thẳng song song trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

con lắc đơn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay