Giải hệ phương trình bậc nhất

Lượt xem : 202 | Cập nhật : 2016-09-04 09:46:12

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau: (3 đ)
Resized Image
Bài 2: Gà và thỏ có tất cả 40 con và đếm được 90 chân. Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ? (3 đ)
Bài 3: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Từ A vẽ dây AM của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O’). Từ A vẽ dây AN của đường tròn (O’) tiếp xúc với đường tròn (O).
Chứng minh rằng: AB2 = BM.BN

Đóng góp bởi : ocsenden

Thành viên đã lưu bài này : ocsenden |

Thể loại bài tập : giải hệ phương trình | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

ăng ten Quỹ tích đại số thể khảm trung quốc Công thức trung tuyến nhiệt độ nóng chảy Đường thẳng vuông góc động lượng phân li vật lí 12 tư hữu địa lý 12 Châu Mĩ trội hoàn toàn Phép biến hình Tiếp tuyến lượng mưa Góc và cung lượng giác Vị trí tương đối clo Tích phân hàm phân thức Hai đường thẳng vuông số trung bình cộng nucleotit gen đa hiệu giá trị sản xuất axit dung dịch HCl phân tử khối Phương trình bậc 2 đối hồng cầu ruột vị trí địa lý sinh vật nhân sơ Đường tròn gen dị hợp Phân bố xác suất của nấm Sơ đồ lai Phép chiếu song song...

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm nghiệm chung của 2 đa thức trong

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình trong

Tìm giá trị của x trong

Tính diện tích hình giới hạn bởi đường thẳng trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Tính các góc tạo bởi đường thẳng trong

Chứng minh 2 đường thẳng song song trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

con lắc đơn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay