Giải hệ phương trình bậc nhất

Lượt xem : 184 | Cập nhật : 2016-09-04 04:46:12

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau: (3 đ)
Resized Image
Bài 2: Gà và thỏ có tất cả 40 con và đếm được 90 chân. Hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ? (3 đ)
Bài 3: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Từ A vẽ dây AM của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O’). Từ A vẽ dây AN của đường tròn (O’) tiếp xúc với đường tròn (O).
Chứng minh rằng: AB2 = BM.BN

Đóng góp bởi : ocsenden

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải hệ phương trình | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hình hộp góc nhọn javen mắt cận tron đồng hợp lặn ly 7 đa lượng Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn vô số nghiệm Vị trí tương đối trong... Giá trị của biểu thức gen dị hợp Hệ phương trình đối xứng câu hỏi lý thuyết vật lý cúm Hình lăng trụ đồng phân Trọng tâm của tứ diện vỏ não trước công nguyên hóa trị chất rắn khan nhóm thực vật ung thư giới cá chép đấu tranh sinh học điện áp cơ năng Khoảng cách giữa đường số dao động Đạo hàm của hàm hợp Thể tich hinh hộp chữ nhật nghành dịch vụ nhận biết các chất địa lý 9 máu khó đông Định lý Viet Giải phương trình

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm nghiệm chung của 2 đa thức trong

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình trong

Tìm giá trị của x trong

Tính diện tích hình giới hạn bởi đường thẳng trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Tính các góc tạo bởi đường thẳng trong

Chứng minh 2 đường thẳng song song trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Phân tích đa thức thành nhân tử trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

con lắc đơn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay