Tính phần trăm khối lượng kim loại

Lượt xem : 130 | Cập nhật : 2016-09-05 08:26:12

Hòa tan 11 g hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe vào V lít dd HCl 0,5M ( d=1,2 g/ml) thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) .
a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu ?
b Tính V và nồng độ % của muối tạo thành sau phản ứng ?

Đóng góp bởi : ngocthaoruby

Thành viên đã lưu bài này : ngocthaoruby |

Thể loại bài tập : kim loại | hóa học 10 | hỗn hợp đầu | điều kiện tiêu chuẩn | khí hidro |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Viết phương trình phản ứng trong

Cân bằng phản ứng oxihóa - khử trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm nghiệm chung của 2 đa thức trong

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình trong

Tìm giá trị của x trong

Tính diện tích hình giới hạn bởi đường thẳng trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Tính các góc tạo bởi đường thẳng trong

Chứng minh 2 đường thẳng song song trong

Vẽ đồ thị hàm số trong

Chứng minh tứ giác nội tiếp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay