Tính thể tích khí clo

Lượt xem : 132 | Cập nhật : 2016-09-05 03:34:29

Câu 1. Cho 15,8g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Tính thể tích khí clo thu được (đktc)?
Câu 2. Cần bao nhiêu gam KMnO4 và dung dịch HCl 2M để điều chế đủ lượng khí Cl2 tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M ở nhiệt độ thường
Câu 3. Khi điện phân dung dịch muối ăn thu được 560 lít khí Cl2 (đktc). Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân. Biết hiệu suất quá trình điện phân là 100% ( tính lại nếu hiệu suất điện phân là 90%)

Đóng góp bởi : ngocthaoruby

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thể tích khí | clo | hóa học 10 | điện phân dung dịch | điều kiện tiêu chuẩn | hiệu suất phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

xung điện ngoại tiếp Phép tịnh tiến đồ thị Khối đa diện Bất đẳng thức lượng giác điện từ trường tổng trở hình thái đối xứng tâm thể tứ bội tim thằn lằn Amino axit ancol chất rắn khan Phương trình Hệ phương hóa học 12 chuông điện rừng rậm Nam Phi trắc nghiệm sinh học 10 tế bào giải hệ thể tích khí alen hệ hô hấp sự sống Giải và biện luận hệ hai Tọa độ của véc tơ Hai đường thẳng vuông nguyên tử hidro Mặt phẳng vô tuyến điện enzim đồng tính Vị trí tương đối của 2 thể tích của hình chóp phân tử phôtpholipit Điểm cố định bấm ngọn giới amino

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện các dãy chuyển hóa trong

Bài tập về hiệu suất phản ứng trong

Tính phần trăm khối lượng kim loại trong

Viết phương trình phản ứng trong

Cân bằng phản ứng oxihóa - khử trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm nghiệm chung của 2 đa thức trong

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình trong

Tìm giá trị của x trong

Tính diện tích hình giới hạn bởi đường thẳng trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay