Tính thể tích khí clo

Lượt xem : 211 | Cập nhật : 2016-09-05 03:34:29

Câu 1. Cho 15,8g KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Tính thể tích khí clo thu được (đktc)?
Câu 2. Cần bao nhiêu gam KMnO4 và dung dịch HCl 2M để điều chế đủ lượng khí Cl2 tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M ở nhiệt độ thường
Câu 3. Khi điện phân dung dịch muối ăn thu được 560 lít khí Cl2 (đktc). Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân. Biết hiệu suất quá trình điện phân là 100% ( tính lại nếu hiệu suất điện phân là 90%)

Đóng góp bởi : ngocthaoruby

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thể tích khí | clo | hóa học 10 | điện phân dung dịch | điều kiện tiêu chuẩn | hiệu suất phản ứng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Thể tích khối đa diện Hình chiếu của điểm tia đối nhiệt kế Xác suất của biến cố cacbon Bất đẳng thức Cô si sóng dừng Phương trình lượng giác... đối xứng tâm chiều cuộn cảm Đồ thị thân cây nhiệt độ thường riboxom sự bay hơi Điểm nguyên của đồ thị hàm số thằn lằn electron ngoài cùng phương trình phản ứng Bất phương trình mũ chuỗi phóng xạ tự sao chép đơn chất Vị trí tương đối biến dị tổ hợp đường thẳng lớp vỏ trái đất đảo đoạn Biểu thức lượng giác phương trình dao động Tổng các số hạng Hyperbol nước phát triển bệnh máu khó đông Tiệm cận xiên Were công nghệ tế bào quá trình phiên mã

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Phân biệt các chất trong

Thực hiện các dãy chuyển hóa trong

Bài tập về hiệu suất phản ứng trong

Tính phần trăm khối lượng kim loại trong

Viết phương trình phản ứng trong

Cân bằng phản ứng oxihóa - khử trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Giải hệ phương trình bậc nhất trong

Tính tỉ số diện tích tam giác trong

Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác trong

Tìm nghiệm chung của 2 đa thức trong

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình trong

Tìm giá trị của x trong

Tính diện tích hình giới hạn bởi đường thẳng trong

Lập phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình căn bậc hai trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay